Nasze cele

Jesteśmy grupą czynnych naukowców oraz sympatyków nauki reprezentujących wszystkie jej dziedziny. Dla Nas nauka to nie tylko czas spędzony w laboratoriach, ale przede wszystkim styl i pomysł na ciekawe i twórcze życie. Wspieramy inicjatywny naukowe i proces interaktywnego komunikowania ich rezultatów. Działamy na rzecz partnerstwa nauki, gospodarki i społeczeństwa. 

Aktualności

Dowiedz się więcej w zakładce WYDARZENIA i MEDIA!

Rozpoczynamy Sopockie Dni Nauki 2021!

Data: 1 - 11 czerwca 2021
Miejsce: online, Sopot, Polska

Sopockie Dni Nauki (Piknik Naukowy) „Ocean Zmian” w tym roku jest realizowany w wersji hybrydowej w wybranych punktach na terenie Trójmiasta oraz w formie gry internetowej na stronie

www.oceanzmian2021.pl

 

“Agencja Nauki: W obronie prawdy” - gra miejska

 

Czy masz już dość ciągłego słuchania o tym, że globalne ocieplenie nie istnieje, albo “Działania eco to korporacyjne pranie mózgu”, a może tego, że “Segregacja nie ma sensu, bo i tak wszystko trafia do jednej śmieciarki”? Jeśli tak, być może odnajdziesz się w szeregach Agencji Nauki, której celem jest promowanie prawdy związanej z nauką i środowiskiem. Spróbuj swoich sił w grze miejskiej powiązanej z 14 różnymi Instytucjami, które na co dzień poruszają wiele ważnych tematów związanych z naszym środowiskiem. W nagrodę za twoje postępy zdobędziesz szansę na awans w szeregach Agencji Nauki, ostatecznie sprawdzając swoją wiedzę w dziedzinie środowiska oraz zdobywając tytuł Postrachu Wątpicieli! 

 

International Sopot Youth Conference 2021 entitled Where the World is Heading

Data: June 11, 2021
Godzina: 9:00 UTC
Miejsce: online, Sopot, Polska
 
The Sopot Science Association (SSA) welcomes contributions to the fifth edition of the International Sopot Youth Conference 2021 entitled Where the World is Heading. This conference is the continuation of the Sopot Youth Forum. Since 2008 over 450 scientists from different countries have presented their work during the Conference.

We invite young scientists or science enthusiasts, university students, Ph.D. students and young doctors to present their work, visions, opinions, and thoughts. The Sopot Youth Conference consists of two thematic blocks: humanities and social sciences, natural and physical sciences and Women and Girls in Science.

Both oral (15 minutes) and poster presentations are welcome. Due to the uncertain COVID-19 situation worldwide, the 2021 edition of the conference will be held online.

International Sopot Youth Conference has a multidisciplinary character, therefore presentations should be prepared in an intelligible manner in English. The Conference language is English.

Our Conference Proceedings are registered, and have an ISBN, and thus can be cited.
 

Dear participants! Agenda and List of Posters of International Sopot Youth Conference 2021 is now available

Please follow also our International Sopot Youth Conference 2021 Proceedings!

 

Below you will find the links to the recordings of International Sopot Youth Conference 2021:


 

Poster will be available June 9 at the latest, where you can add comments and review all works before the conference.

International Junior Conference entitled Where the World is Heading 2021

Data: June 10, 2021
Miejsce: online, Sopot, Poland

International Junior Conference entitled Where the World is Heading 2021

On June 10, we invite school children and youth to participate in the International Junior Conference entitled Where the World is Heading with respect to ocean and climate change. We are open to submissions of an arbitrary form: multimedia presentation, poster, PPT presentation, mock-ups, etc. The participants' projects will be available on the Padlet platform and will be assessed by the Scientific Committee.


Additionally, participants will be able to present their project in the form of a 3-minute oral presentation (not obligatory). These mini lectures will be preceded by an invited guest, a respected scientist. The day ends with announcing the results for the best presentations and honoring the winners with prizes and diplomas.

Dear participants! We are pleased to present to you an Agenda of International Junior Conference entitled Where the World is Heading 2021 !

 

Awards of International Junior Conference entitled Where the Wolrd is Heading 2021 2021:


Inventors ' playground.
Authors: Ibrahim Elarchi, Imrane Elarchi Morocco

Sources of energy production and their impact on climate change.
Author: Antonina Struczyńska, Poland

CoastWatch
Authors: Maria Cristina Tacciu, Denisa Ioana Stuparu, Delia Anton, Andra Georgiana Mitu, Aylin Melisa Bilal, Miruna Mara, Delia- Bianca Danciu, Alexandra Burda, Madalina Patrichi, Maria Verban, Curta Sabrina, Alessia Stoian

Plastics Below Zero.
Authors: Gonzalo Serrano Ruíz, Lucía Muñoz Jiménez, Javier Medina Talavera, Juan Carlos Valenzuela Jiménez, Martina Varela García, Spain

We decided to gave also two recognitions:

Maybe it isn't just the sea?
Authors: Franciszek Głobiński, Maya Przychodzka, Zofia Borkowska, Antoni Aleksandrowicz, Poland

There is not planet B.
Authors: Maja Orłowska, Diana Serjant, Kinga Szulist, Piotr Sawicki, Poland

 

read more -->

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd Zmierza Świat?” 2021

Data: 10 czerwca 2021
Miejsce: online, Sopot, Polska

 

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa pt. „Dokąd Zmierza Świat?” 2021

10 czerwca zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodziezowej pt. "Dokąd Zmierza Świat" w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy. Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego.

Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami i dyplomami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat" przewidujemy nagrody rzeczowe.

Szanowni uczestnicy! Z przyjemnością prezentujemy Agendę Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat?" 2021 !

Nagrody Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat?" 2021:

Inventors ' playground.
Authors: Ibrahim Elarchi, Imrane Elarchi Morocco

Sources of energy production and their impact on climate change.
Author: Antonina Struczyńska, Poland

CoastWatch
Authors: Maria Cristina Tacciu, Denisa Ioana Stuparu, Delia Anton, Andra Georgiana Mitu, Aylin Melisa Bilal, Miruna Mara, Delia- Bianca Danciu, Alexandra Burda, Madalina Patrichi, Maria Verban, Curta Sabrina, Alessia Stoian

Plastics Below Zero.
Authors: Gonzalo Serrano Ruíz, Lucía Muñoz Jiménez, Javier Medina Talavera, Juan Carlos Valenzuela Jiménez, Martina Varela García, Spain

Przyznaliśmy również dwa wyróżnienia:

Maybe it isn't just the sea?
Authors: Franciszek Głobiński, Maya Przychodzka, Zofia Borkowska, Antoni Aleksandrowicz, Poland

There is not planet B.
Authors: Maja Orłowska, Diana Serjant, Kinga Szulist, Piotr Sawicki, Poland

Strona 1 z 52  > >>

Współpraca