Aktualności

Projekt Mieszkam nad Morzem, przedłużamy termin do 24 kwietnia!

Data: 28 maja 2015r.
Godzina: 10:00-15:00
Miejsce: Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, Sopot

Mieszkam na Morzem to Projekt realizowany w ramach Programu europejskiego Sea for Society. Celem konkursu jest zaznajomienie jego uczestników z wiedzą dotyczącą środowiska morskiego. Z jednej strony z zrównoważonym korzystaniem z szeroko rozumianych zasobów morskich takich jak bogactwa naturalne, ryby, morze, jako droga transportu czy też źródło energii, a z drugiej z koniecznością dbania o to środowisko biorąc pod uwagę, że większość populacji ludzkiej mieszka nad morzem i żywi się pokarmem pochodzącym z morza.

Projekt Mieszkam nad Morzem, organizowany w ramach Europejskiego Dnia Morza, w połączeniu z VII Sopockim Forum Młodych jest wydarzeniem dwudniowym, podzielonym na część pierwszą, przeznaczoną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz drugą, dedykowaną studentom szkół wyższych, doktorantom oraz młodym doktorom.

Hasło przyświecające prezentacjom uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych to Mieszkam nad Morzem, w kontekście ogólnej myśli przewodniej Forum, czyli Dokąd Zmierza Świat. Pierwszy dzień imprezy przeznaczony jest na prezentacje młodzieży szkolnej. W przypadku szkół podstawowych formą prezentacji będą prace plastyczne (makiety, plakaty). Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują prezentacje multimedialne, które będą oceniane przez naukowców z komitetu naukowego, a całość imprezy ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczniów poprzedzone będą wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Drugiego dnia zapraszamy do udziału w siódmej edycji Sopockiego Forum Młodych. Dotychczas zaprezentowało się już ponad stu pięćdziesięciu młodych naukowców z całej Polski. W swobodnej atmosferze prezentowane są dokonania i przemyślenia, bez względu na to, jaką dziedziną nauki zajmuje się prelegent.  

Po raz pierwszy w historii sympozjum, we współpracy z firmą Today We Have (http://todaywehave.com/), przed VII Sopockim Forum Młodych, przeprowadzimy jednodniowe otwarte (bezpłatne) warsztaty dla uczestników sympozjum (osób, które się zakwalifikowały) oraz dla osób, które chcą się nauczyć: jak przygotowywać prezentacje naukowe, jak występować publicznie, jak argumentować swoje opinie i dyskutować z oponentami.   Sopockie Towarzystwo Naukowe

zaprasza do udziału w Projekcie Mieszkam nad Morzem

w ramach Programu Sea for Society 

oraz

Sopockiego Forum Młodych pt. Dokąd Zmierza Świat

Sopot, 28-29 maja 2015

 

Informacje ogólne

 

Forum odbędzie się w dniach 28-29 maja 2015 roku w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Uczniowie przygotowują prace plastyczne (szkoły podstawowe) lub prezentacje multimedialne (szkoły ponadpodstawowe) pod hasłem „Mieszkam nad Morzem” w ramach tematyki Sopockiego Forum Młodych, ,,Dokąd Zmierza Świat”. Wystąpienia uczniów przewidziane są na 28 maja.

 

Przykładowe tematy prezentacji:

 

 • Jak zachowywać się na plaży.
 • Co możesz zrobić, aby nie zanieczyszczać morza.
 • Zanieczyszczenia oceanów.
 • Po co Polak bada Arktykę?
 • Ciekawostki o Bałtyku, np. morskie bogactwa naturalne.
 • Podwodne składowiska broni chemicznej.
 • Bioróżnorodność a gatunki inwazyjne.

 

Dla najlepszych prezentacji przewidziano nagrody!!!

 

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

 

 • Nowatorskie ujęcie tematu
 • Zawartość merytoryczna
 • Forma prezentacji
 • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez

 

Ważne daty

 

 • Powiadomienie organizatorów o udziale                  Przedłuzenie terminu do 24 kwietnia 2015 roku
 • Zgłoszenie prezentacji                                        do 24 kwietnia 2015
 • Informacja o przyjęciu prezentacji                         do 30 kwietnia 2015

 

Prezentacje należy zgłaszać na adres: biuro@todaywehave.com, w tytule: Mieszkam nad Morzem. Aktualne informacje dostępne są na stronach: http://todaywehave.com/ oraz http://stn.edu.pl/SFM2015.


Kartę zgłoszeniową znajdziecie tutaj:  KartaZgloszeniowaProjektuMieszkamnadMorzem2015

Zapraszam również do zapoznania się z regulaminem programu Mieszkam nad morzem dostępnym tutaj: regulamin.pdf

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie można pobrać w formie PDF poniżej:

ProjektMieszkamnadMorzem2015Informacja

SFM2015notka

Współpraca