Aktualności

Przedłużamy termin nadsyłania abstraktów do 1 maja !! VII SYMPOZJUM OGÓLNOPOLSKIE SOPOCKIE FORUM MŁODYCH p.t. ,,Dokąd zmierza Świat”

Data: 29 maja 2015r.
Godzina: 09:00-18.30
Miejsce: Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, Sopot

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Sopockiego Forum Młodych! Tegoroczne Forum odbędzie się 29 maja w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie! Więcej informacji znajdziecie poniżej

 

Zapraszamy do udziału w siódmej edycji Ogólnopolskiego Sopockiego Forum Młodych. Dotychczas zaprezentowało się już ponad stu pięćdziesięciu młodych naukowców z całej Polski. W swobodnej atmosferze prezentujemy swoje dokonania i przemyślenia, bez względu na to, jaką dziedziną nauki się zajmujemy.  

Zapraszamy studentów szkół wyższych, doktorantów oraz doktorów (do dwóch lat po obronie) - młodych przedstawicieli wszystkich nauk - do prezentacji swoich osiągnięć badawczych. Sympozjum składa się z dwóch bloków: nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych.

Ze względu na multidyscyplinarny charakter sympozjum abstrakty i prezentacje powinny być przygotowane w możliwie przystępny sposób dla odbiorców.

 

Jak co roku najlepsze prezentacje zostaną NAGRODZONE nagrodami pieniężnymi.

 

WAŻNE DATY

 

  • Abstrakty (maks. 1500 znaków)    1 maja 2015
  • Informacja dla autorów                                     22 kwietnia 2015
  • Sympozjum                                                   29 maja 2015  

 


WZÓR ABSTRAKTU znajdziecie tutaj:  SFM_szablon_abstraktu_2015


ORGANIZACJA

 

Sopockie Towarzystwo Naukowe (http://stn.edu.pl)

 

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski; STN/IO PAN; Email: weslaw@iopan.gda.pl

Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn; Uniwersytet Gdański; Email: wegrzyn@biotech.ug.gda.pl

Prof. UG, dr hab. Waldemar Surosz; Uniwersytet Gdański; Email: ocews@ug.edu.pl

Prof. Justyna Kanold; STN/CHU; Email: jkanold@chu-clermontferrand.fr

Dr Joanna Całkiewicz; STN/MIR-PIB; Email: joanna.calkiewicz@mir.gdynia.pl

Dr Beata Szymczycha; STN/IO PAN; Email: beat.sz@iopan.gda.pl

Dr Joanna Strużewska; Politechnika Warszawska; Email: struzw@is.pw.edu.pl

Dr Marta Kondracka; Uniwersytet Śląski/CSP; Email: marta.kondracka@us.edu.pl

Dr Artur Szutta; Uniwersytet Gdański; Email: artur.szutta@ug.edu.pl

Dr Izabela Kujawa; Uniwersytet Gdański; Email: kujawa.izabela@wp.pl

Dr Dominika Janus; Uniwersytet Gdański; Email: domijanus@wp.pl

Mgr Joanna Piwowarczyk; IO PAN; Email: piwowarczyk@iopan.gda.pl

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Joanna Legeżyńska; IO PAN/CSP; Email: zosia@iopan.gda.pl

mgr Magdalena Łącka; STN/IO PAN; Email: mlacka@iopan.gda.pl

mgr Kamila Sfugier; STN/IO PAN; Email: ksfugier@iopan.gda.pl

mgr Paulina Pakszys; STN/IO PAN; Email: pakszys@iopan.gda.pl

mgr Natalia Treder; Uniwersytet Gdański; Email: natalia.treder@ug.edu.pl

mgr Agata Strzałkowska; STN/IO PAN/TWH; Email: strzalkowska@iopan.gda.pl

mgr Agata Szczegielniak; GeoPlanet/IGF PAN; Email: szczegielniak@igf.edu.pl

mgr Miłosz Grabowski; STN/IO PAN; Email: grabowski@iopan.gda.pl

 

SEKRETARIAT NAUKOWY

dr hab. Tymon Zieliński prof. IOPAN; STN/IO PAN; Email: tymon@iopan.gda.pl 

dr Agata Weydmann; Uniwersytet Gdański; Email: agataw@iopan.gda.pl

dr Natalia Treder; Uniwersytet Gdański; Email: natalia.treder@wp.pl

dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka prof. IOPAN; STN/IO PAN; Email: dzierzb@iopan.gda.pl 

 

Abstrakty należy przesyłać do członków komitetu organizacyjnego:

  • Nauki przyrodnicze i ścisłe: Paulina Pakszys   
  • Nauki humanistyczne i społeczne: Natalia Treder

 

Dodatkowo w ramach Forum zapraszamy do udziału w Projekcie Mieszkam nad Morzem w ramach Programu Sea for Society. Informacje na temat programu znajdziecie tutaj: http://stn.edu.pl/ProjektMieszkamnadMorzem

 

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie można znaleźć w wersji PDF poniżej:

SopockieForumMlodych2015

SFMnotka

Współpraca