Aktualności

Międzynarodowy konkurs fotograficzno-filmowy "I live by the Sea" 2019

Data: 11marca 2019

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficzno- filmowego "Mieszkam nad Morzem" 2019! 

Szczegółowe informacje poniżej,

na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/634226233641682/ 

oraz stronie organizatora: http://www.todaywehave.com/KONKURS.html

Podobnie jak w poprzedniej edycji konkursu, naszym celem jest rozpowszechnianie i dzielenie się wiedzą na temat środowiska morskiego i kwestii jego ochrony, poczynając od naszego rodzimego Bałtyku po wszystkie morza i oceany. Niezależnie od tego, jak daleko od morza żyjemy, obok plaży czy daleko w górach, wywieramy na nie wielki wpływ. I to od nas zależy, czy stworzymy pozytywny związek z morzem, czy mamy na nie wpływ negatywny.
Podstawowym celem międzynarodowego, dorocznego konkursu I Live by the Sea jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży z całego świata, dotyczącej spraw morza, problemów związanych ze zmianami klimatu oraz nadmierną eksploatacją akwenów morskich przez człowieka.
Uczestnicy rywalizują w czterech kategoriach wiekowych:

  • 5 - 12 lat
  • 13 – 15 lat
  • 16 – 18 lat
  • 19 – 21 lat

 

W tym roku, spodziewamy się od uczestników wykorzystania sztuk wizualnych do przedstawienia historii "swojego morza". Oczekujemy prac w kategoriach:

  • Fotografia
  • Film

 

W filmach przyjmujemy każdą formę wypowiedzi artystycznej, od dokumentu, poprzez fabułę lub sztukę teatralną, po pantomimę, taniec lub piosenkę. Do oceny zgłoszonych prac pod uwagę bierzemy nie tylko zdjęcie lub film, ale także odpowiedni opis regionu, wyjaśnienie przedstawionego problemu itp.

Wszystkie prace zostaną zweryfikowane przez Międzynarodowe Jury Konkursu, składające się ekspertów reprezentujących różne dziedziny sztuki i nauki.


Zostanie wybranych maksymalnie 30 zdjęć, filmów i tekstów, które zostaną zaprezentowane w ramach obchodów Europejskiego Dnia Morza i Światowego Dnia Oceanu w maju i czerwcu 2019 r. w Lizbonie.


Ważne daty dotyczące Konkursu:

  • Przesyłanie prac (1 zdjęcie lub film plus tekst): 11 marca 2019 r.
  • Ogłoszenie wyników konkursu i wystawa w Lizbonie: 16 maja 2019 r.

Współpraca