Media

Oferta STN zweryfikowania skuteczności lokalizowania osób przez jasnowidza obiektywnym testem

W następstwie naszego poświęconego krytycznemu myśleniu spotkania na temat wiary w zjawisko jasnowidzenia STN postanowił zaproponować przeciwwagę dla niestety zbyt często bezkrytycznego raportowania tego zagadnienia w prasie i telewizji. W związku z szeroką obecnością w mediach pana Krzysztofa Jackowskiego, jasnowidza z Człuchowa, w tym szeroko publikowanym zamiarem pozwania rzecznika komendy głównej policji, przygotowaliśmy z naszej strony ofertę niezwykle prostego, obiektywnego testu skuteczności pozazmysłowej lokalizacji zaginionych osób, mogącego takie zjawisko uwiarygodnić albo podważyć, niezależnie od mechanizmów o jakie mogłoby się opierać.

Urodziny Darwina 2009 - podsumowanie

Galeria ze zdjęciami tutaj!

 

Ponad 120 osób wzięło udział w obchodach urodzin Karola Darwina, zorganizowanych przez Sopockie Towarzystwo Naukowe i oddział gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego przy współudziale Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. W sopockim Atelier zabrakło miejsc siedzących, ale na szczęście nie zabrakło urodzinowego tortu ani "bulionu pierwotnego" dla gości. W skład bulionu weszły tłuszcze, aminokwasy, kwasy nukleinowe, polisacharydy i woda z komet. Zupa została ugotowana z atomów, które miały ponad 4 miliardy lat (a niektóre nawet i 13) i zawierała atomy, które pływały z oryginalnym bulionie pierwotnym.

Urodziny Darwina

INFORMACJA PRASOWA SOPOCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Prawie równo dwieście lat temu - 12 lutego 1809 roku - urodził się Karol Darwin, twórca jednego z najważniejszych dzieł w historii nauki, pracy na miarę prac Mikołaja Kopernika i Izaaka Newtona. W tym dziele, zatytułowanym  "O powstawaniu gatunków", Darwin przedstawił teorię wspólnego pochodzenia wszystkich istot żywych na Ziemi i mechanizm tłumaczący, dlaczego żywe istoty sprawiają wrażenie zaprojektowanych. Ten mechanizm to dobór naturalny, proces dwuetapowy. Po pierwsze, w każdym pokoleniu rodzą się liczne osobniki charakteryzujące się indywidualną zmiennością o podłożu genetycznym. Innymi słowy, osobniki różnią się między sobą, a te różnice są dziedziczne. Po drugie, z tej puli osobników, ze względu na ograniczone zasoby środowiska, przeżywają i wydają potomstwo tylko nieliczne. Są to te osobniki, które dzięki szczególnej kombinacji dziedzicznych cech są najlepiej przystosowane. Jako że potomstwo dziedziczy cechy rodziców, w kolejnych pokoleniach osobniki "radzą sobie" coraz lepiej, co właśnie sprawia, że wydają się zaprojektowane. W czasach Darwina mechanizm dziedziczenia cech był nieznany i teoria wzbudzała wiele kontrowersji. Współczesne odkrycia genetyki pozwalają na wypełnienie tych brakujących szczegółów. Co więcej teoria ewolucji stała się spoiwem wszelkich nauk biologicznych, odegrała ogromną rolę w rozwoju współczesnej medycyny, a także stała się narzędziem w inżynierii, gdzie symulowany w komputerze proces ewolucyjny może być stosowany jako alternatywa dla rozwiązań projektowanych przez człowieka.

 

<< <  Strona 2 z 2

Współpraca