Nasze cele

Jesteśmy grupą czynnych naukowców oraz sympatyków nauki reprezentujących wszystkie jej dziedziny. Dla Nas nauka to nie tylko czas spędzony w laboratoriach, ale przede wszystkim styl i pomysł na ciekawe i twórcze życie. Wspieramy inicjatywny naukowe i proces interaktywnego komunikowania ich rezultatów. Działamy na rzecz partnerstwa nauki, gospodarki i społeczeństwa. 

Aktualności

Dowiedz się więcej w zakładce WYDARZENIA i MEDIA!

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2022 pt. "Dokąd Zmierza Świat?"

Data: 9 czerwca 2022
Godzina: 9:00 UTC
Miejsce: online, Sopot, Polska

9 czerwca 2022 zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat?", w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu.

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film, makiety itp..
Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy.

Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami. 

 

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody. 

 

 Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące: 

  • Nowatorskie ujęcie tematu 
  • Zawartość merytoryczna 
  • Forma prezentacji
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez


International Junior Conference entitled Where the World is Heading 2022

Data: June 9, 2022
Godzina: 9:00 UTC
Miejsce: online, Sopot, Poland

On June 9, we invite school children and youth to participate in the International Junior Conference 2022 entitled "Where the World is Heading?" with respect to ocean and climate change. We are open to submissions of an arbitrary form: multimedia presentation, poster, PPT presentation, mock-ups, etc. The participants' projects will be available on the Padlet platform and will be assessed by the Scientific Committee.


Additionally, participants will be able to present their project in the form of a 3-minute oral presentation (not obligatory). These mini lectures will be preceded by an invited guest, a respected scientist. The day ends with announcing the results for the best presentations and honoring the winners with prizes and diplomas.

Just like in previous editions this year the best presentations will be granted prizes in kind. 

The award committee evaluation criteria are as follows:

 

  • Innovative approach to the subject
  • Content
  • Form of presentation
  • Presentation of the topic and the ability to convey your theses

 

Sopocki Piknik Naukowy „Ocean Zmian” 2022

Data: 11 czerwca 2022
Godzina: 10:00-16:00 UTC
Miejsce: teren IOPAN, ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot

Częścią Otwartych Dni Nauki jest Sopocki Piknik Naukowy. Jest to impreza adresowana do wszystkich osób zainteresowanych  poszerzaniem swojej wiedzy na temat środowiska morskiego oraz relacji między ludźmi i tym środowiskiem.

<< <  Strona 2 z 54  > >>

Współpraca