Aktualności

Konferencja Młodzieżowa 2019 „Dokąd zmierza świat”

Data: 6 czerwca 2019
Godzina: 9:00
Miejsce: Centrum Nauki Experyment w Gdyni

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów World Café pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe.

Ważne daty:

 

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp. Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji.
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez
 
Przewidujemy max 7 min. na prezentację.
 
Grupy wiekowe: 9-12; 13-15; 16-17
 
Komitet Naukowy:
Izabela Białkowska, Centrum Nauki Experyment
Ewelina Flis, Centrum Nauki Experyment
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN

 

Komitet Organizacyjny:
Izabela Białkowska, Centrum Nauki Experyment
Ewelina Flis, Centrum Nauki Experyment
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza świat

 

Agenda Konferencja Młodzieżowa 2019

 

Informacje również na stronach: 

http://www.iopan.gda.pl/odn2019/km

http://todaywehave.com/Konferencja_Mlodziezowa_Dokad_zmierza_swiat

Współpraca