Aktualności

Konferencja Młodzieżowa 2020, pt. "Dokąd zmierza świat”

Data: 28 maja 2020
Godzina: 9:00
Miejsce: Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

 

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów edukacyjnych pt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk będą prezentować swoje projekty powarsztatowe podczas Konferencji Młodzieżowej 2020 pt. “Dokąd Zmierza Świat?”.

Ważne daty:

 
Przesłanie
formularza zgłoszeniowego
                          do 27 kwietnia 2020
Informacja o przyjęciu

  do 29 kwietnia 2020

Konferencja Młodzieżowa
pt. „Dokąd zmierza świat”

  28 kwietnia 2020

 

Hasło przyświecające prezentacjom to „Ocean zmian”, w kontekście ogólnej myśli przewodniej konferencji Dokąd Zmierza Świat. Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, makiety itp.. Projekty uczestniczek i uczestników, będą oceniane przez Komitet Naukowy, a całość wydarzenia ma charakter ogólnej dyskusji po każdym wystąpieniu. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd zmierza świat” przewidujemy nagrody rzeczowe.

Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące:

  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji.
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.

Przewidujemy max 7 min. na prezentację.

Grupy wiekowe: 10-12; 13-15; 16-18

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc liczy się pierwszeństwo zgłoszeń.

Komitet Naukowy:
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Tomasz Kijewski, IO PAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN
Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Komitet Organizacyjny:
Klaudia Gregorczyk, IO PAN
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Barbara Oleszczuk, IO PAN
Dominika Wojcieszek, Akwarium Gdyńskie

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą mailową pod adres: worldcafesopot@gmail.com, w tytule: Dokąd zmierza świat

Aktualne informacje dostępne są na stronach:
https://www.iopan.pl/odn2020/km/
http://todaywehave.com/Konferencja_Mlodziezowa_Dokad_zmierza_swiat/
http://stn.edu.pl/km2020/

Współpraca