Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Młodzieżowa 2023 pt. "Dokąd Zmierza Świat"

Data: 15 czerwca 2023
Godzina: 15:00
Miejsce: Online Sopot Poland

 

15 czerwca 2023 zapraszamy dzieci i młodzież szkolną do udziału w Międzynarodowej Konferencji Młodzieżowej pt. "Dokąd Zmierza Świat", w kontekście oceanicznym i zmiany klimatu.

 

 

Jesteśmy otwarci na propozycje uczestniczek i uczestników i dowolne formy prezentacji: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film, makiety itp..
Projekty uczestniczek i uczestników, będą dostępne na platformie Padlet i zostaną ocenione przez Komitet Naukowy.

Dodatkowo, chętni uczestnicy i uczestniczki będą mogli zaprezentować swój projekt w formie 3 minutowego wystąpienia ustnego. Te mini wykłady uczestniczek i uczestników poprzedzone zostaną wystąpieniem zaproszonego gościa, cenionego naukowca. Dzień kończy się ogłoszeniem wyników za najlepsze prezentacje i uhonorowaniem zwycięzców nagrodami.

Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji Młodzieżowej pt. „Dokąd Zmierza Świat” przewidujemy nagrody.

 Kryteria oceny komisji ds. nagród są następujące: 

  • Nowatorskie ujęcie tematu.
  • Zawartość merytoryczna.
  • Forma prezentacji
  • Prezentacja tematu i umiejętność przekazu swoich tez.


Ważne daty:

Przesłanie zgłoszenia do 8 maja 15 maja


Informacja o przyjęciu do  15 maja 19 maja

Międzynarodowa Konferencja pt. „Dokąd Zmierza Świat” 15 czerwca 2023

Rejestracja: https://km2023pl.konfeo.com/pl/groups

Regulamin

Komitet Naukowy:

Katarzyna Frankowiak, MSC
Olek Jasiak, Centrum Nauki Kopernik
Tomasz Kijewski, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Monika Wiśniewska, Akwarium Gdyńskie MIR-PIB

Komitet Organizacyjny:

Tomasz Kijewski, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Aleksandra Koroza, IOPAN/Sopockie Towarzystwo Naukowe
Izabela Kotyńska-Zielińska, Today We Have/Sopockie Towarzystwo Naukowe

Aktualne informacje dostępne są również na stronach:
https://www.oceanofchanges.com/odn/km2023
https://www.todaywehave.com/Miedzynarodowa_Konferencja_Mlodziezowa_2023.html
https://www.stn.edu.pl/km2023

A także na Facebooku:

Link do poprzedniej Konferencji:https://oceanofchanges.com/odn/km2022/ 

Współpraca