Aktualności

Ogólnopolski Konkurs "Kobiecy Obraz Morza", II edycja

‼️UWAGA‼️ Ogłaszamy konkurs artystyczny

Wybór zagadnień przedstawionych przez badaczki IOPAN, Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu na stronie https://oceanofchanges.com/kobiecyobrazmorza2023/
 
Link do wydarzenia FB: https://fb.me/e/PyJ8hBmy
 
Lub po prostu czytaj więcej tutaj :)
Ogólnopolski konkurs „Kobiecy Obraz Morza”, II edycja, skierowany jest do kobiet, studentek studiów oraz absolwentów wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce oraz profesjonalnych artystek zajmujących się sztuką zawodowo.
Ideą konkursu jest podniesienie świadomości morskiej, poprzez współpracę środowiska naukowego i twórczego. Liczymy na to, że poprzez sztukę zaangażujemy także jej odbiorców do wsparcia misji Dekady Oceanów. Chcemy zaprezentować kobiecy punkt widzenia tematyki morskiej, zarówno od strony naukowej, jak i artystycznej. Jesteśmy przekonani, że niebagatelny udział kobiet w promowaniu zmian społecznych, w powiązaniu z ich wrażliwością, pomogą nam w osiągnięciu tych celów. Sam pomysł projektu, a docelowo wystawy , który chcemy rozwijać, wziął się z obserwacji – pomimo tego, że od wielu lat kobiety prowadzą samodzielne i ambitne badania naukowe na morzu, opowiadanie o morzu należy wciąż do mężczyzn. Literatura, film, popularyzacja pełne są obrazów, gdzie elementy takie jak walka o przetrwanie, niezłomność, siła wobec żywiołu są kluczowymi elementami opowieści.
 
Artystka, zwana dalej Uczestniczką, wykona dzieło inspirowane wybranym zagadnieniem naukowym. Są to tematy realizowane przez polskie badaczki morza. Serdecznie zachęcamy by łączyć oba te światy poprzez bezpośredni kontakt artystki z naukowczynią. Pomożemy Wam spotkać się osobiście lub online, tak by między artystką a naukowczynią powstała nić porozumienia, która stanie się osnową konkursowej pracy.
Dzieło plastyczne może być w dowolnej technice (lub fotografia dzieła) mieszczące się w ramie 70 x 100 cm na wybrane i zatwierdzone zagadnienie. Aby się zapisać wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy na stronie (link na dole strony). Serdecznie Was zachęcamy by wśród technik i materiałów wykorzystanych w pracy znalazły się elementy które wyrażać będą działania na rzecz zrównoważanego rozwoju (np. użycie recyklingowych materiałów, skorzystanie z farb z odzysku, stworzenie dzieła cyfrowego, ograniczenie zużycia wody lub stworzenie jasnego przekazu związanego z zagadnieniem, itp.). Warto byście zawarły tę kwestię w krótkim opisie dzieła.
Wybrane prace konkursowe stworzą, wraz z pracami wyróżnionymi w pierwszej edycji, wystawę na poświęconej Kobiecemu Obrazowi Morza w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
 
Warunki uczestnictwa:
- Uczestnikiem konkursu może zostać tylko kobieta, która ukończyła 18 lat, studentka lub absolwentka wyższych uczelni plastycznych (Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetów) i wydziałów o profilach artystycznych innych uczelni wyższych w Polsce oraz profesjonalna artystka zajmujących się sztuką zawodowo.
 
Termin nadsyłania prac: 21.09.2023 r.
Termin ogłoszenia wyników: 28.09.2023 r.
 
 
Nagrody:
➡️ Przygotowaliśmy 10 nagród pieniężnych, po 2000 PLN (netto) każda, dla Artystek, których prace inspirowane zagadnieniami przedstawionymi przez badaczki zostaną wybrane przez Jury.
➡️ Przygotowaliśmy również 10 wyróżnień, które mogą zostać przyznane przez Jury.
➡️ Wybrane prace konkursowe stworzą, wraz z pracami wyróżnionymi w pierwszej edycji, wystawę na poświęconej Kobiecemu Obrazowi Morza w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie.
➡️ Reprodukcje wybranych prac artystycznych zostaną one przedstawione w cyfrowym folderze, stronach www i mediach społecznościowych.
 
 
 
Organizatorem konkursu „Kobiecy Obraz Morza”, II edycja jest Instytut Oceanologii PAN we współpracy z Goyki 3 Art Inkubator; Sopockie Towarzystwo Naukowe
 
 

Współpraca