Media

Urodziny Darwina 2009 - podsumowanie

Galeria ze zdjęciami tutaj!

 

Ponad 120 osób wzięło udział w obchodach urodzin Karola Darwina, zorganizowanych przez Sopockie Towarzystwo Naukowe i oddział gdański Polskiego Towarzystwa Genetycznego przy współudziale Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. W sopockim Atelier zabrakło miejsc siedzących, ale na szczęście nie zabrakło urodzinowego tortu ani "bulionu pierwotnego" dla gości. W skład bulionu weszły tłuszcze, aminokwasy, kwasy nukleinowe, polisacharydy i woda z komet. Zupa została ugotowana z atomów, które miały ponad 4 miliardy lat (a niektóre nawet i 13) i zawierała atomy, które pływały z oryginalnym bulionie pierwotnym.

 

Ideę, że życie powstało na drodze naturalnego procesu w "małej ciepłej kałuży" Karol Darwin przedstawił w prywatnym liście do przyjaciela. Jednak jego głównym dziełem była opublikowana 150 lat temu książka "O powstawaniu gatunków". Trudno przecenić rolę tej pracy dla rozwoju myśli ludzkiej. Jej wpływ można porównywać z innymi wielkimi pracami w historii nauki - takimi jak "O obrotach ciał niebieskich" Mikołaja Kopernika czy "Matematycznymi podstawami historii naturalnej Izaaka Newtona. W "O powstawaniu gatunków" Darwin przedstawił teorię wspólnego pochodzenia wszystkich istot żywych na Ziemi i mechanizm tłumaczący, dlaczego żywe istoty sprawiają wrażenie zaprojektowanych. Ten mechanizm to dobór naturalny, proces dwuetapowy. Po pierwsze, w każdym pokoleniu rodzą się liczne osobniki charakteryzujące się indywidualną zmiennością o podłożu genetycznym. Innymi słowy, osobniki różnią się między sobą, a te różnice są dziedziczne. Po drugie, z tej puli osobników, ze względu na ograniczone zasoby środowiska, przeżywają i wydają potomstwo tylko nieliczne. Są to te osobniki, które dzięki szczególnej kombinacji dziedzicznych cech są najlepiej przystosowane. Jako że potomstwo dziedziczy cechy rodziców, w kolejnych pokoleniach osobniki "radzą sobie" coraz lepiej, co właśnie sprawia, że wydają się zaprojektowane. W czasach Darwina mechanizm dziedziczenia cech był nieznany i teoria wzbudzała wiele kontrowersji. Współczesne odkrycia genetyki pozwalają na wypełnienie tych brakujących szczegółów. Co więcej teoria ewolucji stała się spoiwem wszelkich nauk biologicznych, odegrała ogromną rolę w rozwoju współczesnej medycyny, a także stała się narzędziem w inżynierii, gdzie symulowany w komputerze proces ewolucyjny może być stosowany jako alternatywa dla rozwiązań projektowanych przez człowieka.

Karol Darwin byłby zatem zapewne niezwykle szczęśliwy takim obrotem sprawy... Dlatego dwusetlecie jego urodzin (12 lutego 1809 roku) uczczone zostało radosnym happeningiem. Spotkanie rozpoczęło się od pokazu fragmentu filmu "Geniusz Karola Darwina" Richarda Dawkinsa. Pierwszą prezentacje na temat roli idei Darwina dla biologii przedstawił Prof. Jarosław Marszałek z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-AMG. Po kolejnym krótkim fragmencie filmu "Drzewo życia", przygotowanym na 200 urodziny Darwina przez BBC i komentowanym przez Davida Attenborough, o wykorzystaniu procesów ewolucyjnych w inżynierii opowiedział Dr hab. Borys Wróbel z Instytutu Oceanologii PAN. Następne prezentacje przedstawiła dwójka humanistów z Uniwersytetu Gdańskiego: Prof.  Ludwik Kostro, który opowiedział o wpływie darwinizmu na filozofię i teologię oraz Dr Beata Williamson, która opowiedziała o naturalizmie w literaturze.

Sopockie Towarzystwo Naukowe (http://stn.edu.pl/), oprócz Urodzin Darwina, bierze udział w organizacji konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z okazji Dnia Darwina (dokladne informacje: www.dziendarwina.pl).

Podsumowanie wydarzenia w formie noty prasowej można znaleźć tutaj.

 

Film "Drzewo życia" można obejrzeć oraz pobrać na dysk stąd, przygotowane przez nas polskie napisy dostępne tutaj.

Współpraca