Aktualności

Warsztaty pt. „Ocean zmian”, World Café

 

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii NaukSopockie Towarzystwo Naukowe, Centrum Nauki Experyment we współpracy z Today We Have zapraszają do udziału w warsztatach pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w formie World Café (www.theworldcafe.com). Dodatkowo zapraszamy na warsztaty z autoprezentacji, na których uczniowie będą mogli przygotować swoje projekty, które przedstawią w czasie trwania Otwartych Dni Nauki, w dniach 6-8 czerwca 2019 roku.

 

Szczegółowe informacje:

Pierwsze proponowane warsztaty w formie World Café, to przyjemny zorganizowany proces dzielenia się wiedzą, w której uczestnicy omawiają w grupach zadany problem. Warsztaty będą trwać trzy godziny w grupach max. 30 uczniów. Obowiązują wcześniejsze zapisy drogą mailową.

Pod koniec warsztatów World Café uczniowie będą mogli zgłosić chęć wzięcia udziału w konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz w XII Sopockim Pikniku Naukowym pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów, na których będą prezentować swoje projekty. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy do realizacji własnego projektu pod hasłem „Ocean zmian”. Jesteśmy otwarci na propozycje uczniów i dowolne formy projektu: prezentacja multimedialna, poster, przedstawienie, film itd.

Drugie warsztaty z autoprezentacji będą miały na celu weryfikacje projektu, pomoc przy ewentualnych problemach. Podczas drugich warsztatów uczniowie nabędą wiedzę z prezentowania projektów, a także z przygotowania prezentacji multimedialnych i posterów. Będziemy umawiać indywidulnie grupy na spotkania. Udział w tych warsztatach nie jest obowiązkowy.

Do wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności uczniów zainteresowanych tematyką morską, którzy z chęcią wezmą udział zarówno w warsztatach, w Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży oraz XII Sopockim Pikniku Naukowym pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów.

Uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa w warsztatach pt. „Ocean zmian”. Dla najlepszych projektów zaprezentowanych podczas Konferencji pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży przewidujemy nagrody rzeczowe. W ramach XII Sopockiego Pikniku Naukowego pt. „Ocean zmian” udostępnimy uczniom stanowisko do prezentacji swoich projektów oraz otrzymają zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.

Grupy wiekowe: 9-12; 13-15; 16-17

Maksymalna liczba uczniów na warsztatach: 30

Terminy do wyboru: 22 luty, 1 marca, 8 marca, 15 marca, 22 marca, 29 marca, 5 kwietnia

Warsztaty będą odbywać się w godzinach 9:00-12:00 albo 12:00-15:00

Prosimy o zapisy drogą mailową przesyłając formularz zgłoszeniowy pod adres: worldcafesopot@gmail.com w tytule: World Café do 31 stycznia 2019 roku, liczy się pierwszeństwo zgłoszeń. 

Zapraszamy także nauczycieli do udziału w warsztatach w formie World Café (www.theworldcafe.com) pt. „Ocean zmian”, które odbędą się w dniu 2, 9, 16, 23 lub 30 marca w zależności od ilości zgłoszeń. Prosimy o zapisy przez załączony formularz. Powyższe informacje także w formie pdf

Ważne daty:

  • 6 czerwca 2019 roku Konferencja pt. „Dokąd zmierza świat” dla dzieci i młodzieży.
  • 7 czerwca 2019 roku Międzynarodowa Konferencja pt. „Dokąd zmierza świat” dla studentów i doktorantów.
  • 8 czerwca 2019 roku XII Sopocki Piknik Naukowy pt. „Ocean zmian” w ramach Światowego Dnia Oceanów (http://www.worldoceansday.org/).

Współpraca