Aktualności

CXV Kawiarnia Naukowa

Data: 30 maja 2019
Godzina: 18:00
Miejsce: Hotel Rezydent w Sopocie

Serdecznie zapraszamy na 115 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Naszym goścemi będzie dr hab. Barbara Urban-Malinga z prelekcją pt.” W jaki sposób niepozorny mikroplastik zagraża środowisku morskiemu?”. 

Jak zawsze, zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca, tj. 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 18:00. Widzimy się w Hotelu Rezydent w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3).

 

Mikroplastik to termin stosowany do określenia mikroskopijnych cząstek wykonanych z tworzyw sztucznych, które są dodawane do niektórych produktów codziennego użytku, w szczególności do środków czystości i higieny osobistej. Mikroplastiki powstają też w efekcie rozpadu dużych fragmentów plastiku, który z czasem ulega starzeniu pod wpływem działania czynników środowiska. Źródeł mikroplastików jest jednak dużo więcej niż się powszechnie uważa. Niestety wiele mikroplastików trafia prędzej czy później do morza. Czy pomimo swoich niewielkich rozmiarów stwarzają zagrożenie dla organizmów morskich ? Jeśli tak, to co to oznacza dla nas ?

Notka o prelegencie:
Barbara Urban-Malinga, dr hab., absolwentka biologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim. Tytuł doktora uzyskała w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, a habilitację na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Pracowała w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym i w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie gdzie zajmowała się bioenergetyką ekologiczną, oraz ekologią, taksonomią i bioróżnorodnością mikroskopijnych zwierząt zasiedlających osady morskie strefy umiarkowanej i polarnej. Wielokrotna stypendystka Belgian Fund for Scientific Research i European Science Foundation. Od 2006 r. pracuje w Morskim Instytucie Rybackim - Państwowym Instytucie Badawczym w Gdyni . W latach 2014-2017 kierownik Zakładu Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza. Obecnie zajmuje się wpływem różnych stresorów środowiskowych na organizmy morskie. Od 2017 r. kieruje polskim zespołem w projekcie współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, który dotyczy występowania mikroplastików w Bałtyku i ich wpływu na organizmy morskie.


Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Współpraca