Aktualności

CXVII Kawiarnia Naukowa

Data: 24 października 2019 roku
Godzina: 18:00
Miejsce: Hotel Rezydent w Sopocie

Serdecznie zapraszamy na 117 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Naszym gościem będzie dr Natalia Treder-Rochna z prelekcją pt.”Jak starzeje się umysł? Perspektywa neuropsychologiczna”.

Wyjątkowo, zapraszamy w przed-ostatni czwartek miesiąca, tj. 24 października 2019 roku (czwartek) o godz. 18:00. Widzimy się w Hotelu Rezydent w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3).

W ostatnich latach, za sprawą systematycznego przybywania ludzi dożywających zawansowanego wieku, nastąpił wyraźny wzrost zainteresowania neuropsychologią osób w wieku podeszłym – tzw. neuropsychologią geriatryczną. Niniejszy aspekt rozwojowy wydaje się niezwykle istotny, gdyż tempo starzenia się społeczeństwa polskiego jest coraz szybsze.
Literatura neuropsychologiczna wskazuje na silny związek między zmianami zachodzącymi w mózgu na skutek starzenia się a przebiegiem procesów poznawczych. Skojarzona z wiekiem zmienność funkcjonowania poznawczego nie zachodzi jednak według jednolitego wzorca.
Podczas wykładu omówione zostaną procesy zachodzące z wiekiem w mózgowiu oraz ich związek ze sprawnością mentalną w jesieni życia. Przedstawione będą także różnice w psychologicznych wykładnikach fizjologicznie prawidłowego procesu starzenia się i tzw. starzenia patologicznego. Przedyskutowane będą korzyści wynikające ze starzenia się.

Notka o prelegentce:
Dr Natalia Treder-Rochna psycholog, adiunkt w Zakładzie Psychologii Ogólnej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe obejmują dysfunkcje mózgu, a szczególnie mechanizmy wpływu jaki owe dysfunkcje wywierają na funkcjonowanie społeczne, intelektualne i emocjonalne. Prowadzi badania dotyczące neuropsychologicznych aspektów starzenia się, funkcjonowania rodzin z chorym przewlekle, współpracuje z Gdańskiem Uniwersytetem Medycznym, z którym realizuje min. projekt badawczy dotyczący psychologicznej charakterystyki pacjentów z zespołem takotsubo. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, a także Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Link do transmisji na żywo: https://www.youtube.com/watch?v=BdqOfb7wvOY

Współpraca