Aktualności

CXX Kawiarnia Naukowa

Data: 26 marca 2020
Godzina: 18:00
Miejsce: Hotel Rezydent w Sopocie


!!! Aktualizacja (13.03.2020) !!!

Z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego spotkania Kawiarnii Naukowej zostają zawieszone do odwołania. 


Serdecznie zapraszamy na 120 wykład popularnonaukowy w ramach Kawiarni Naukowej organizowanej wspólnie przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN), Sopockie Towarzystwo Naukowe oraz sopocki Hotel Rezydent. Naszym gościem będzie dr Dorota Sylwia Majewicz z prelekcją pt.„Well-being w organizacji—dbałość o język i komunikacja w pracy jako inherentny element polityki compliance”.


Jak zawsze zapraszamy w ostatni czwartek miesiąca, tj. 26 marca 2020 roku (czwartek) o godz. 18:00. Widzimy się w Hotelu Rezydent w Sopocie (Pl. Konstytucji 3 Maja 3).

 

Satysfakcja zawodowa, inaczej określana jako dobrostan pracownika jest obecnie jednym z kluczowych tematów badań z obszaru psychologii pracy, socjologii, a także językoznawstwa, szczególnie w zakresie interakcji w miejscu pracy, m.in.  dyskursu tolerancji i dyskryminacji, motywacji i wykluczenia. Nowoczesne firmy potrzebują odpowiednich narzędzi biznesowych, które pozwolą zminimalizować ryzyko złamania obowiązujących przepisów prawnych czy utraty zaufania klientów. Polityka compliance, która pojawiła się w polskim biznesie stosunkowo dość niedawno, jest uwzględniana w  działalności wielu firm, a dbałość o dobrostan pracowników jest jednym z jej kluczowych elementów. W dobie technologii, pracodawcy powinni kłaść nacisk na produktywność i efektywność również w tych obszarach, gdzie niezbędna jest kreatywność, twórcze myślenie, czy współpraca w grupie—czyli tzw. kompetencje przyszłości, kluczowe w kontekście cyfryzacji i robotyzacji. Programy rozwojowe well-being w miejscu pracy mają na celu rozwijanie takich kompetencji pracowników jak zarządzanie własną energią czy własną efektywnością. Firmy, które wdrożyły takie strategie, obserwują ich silne oddziaływanie także w zakresie budowania pozytywnego wizerunku, rekrutacji, obniżenia rotacji pracowników w organizacji, jak również wzrost poziomu ogólnego dobrostanu zatrudnionych i ich produktywności. 

Notka o prelegentce:

Dr Dorota Sylwia Majewicz, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunkt w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z pragmatyką językową, w szczególności perswazją i manipulacją językową, problemem przemocy werbalnej i sposobami łagodzenia konfliktów. Profesor wizytujący w Gumilyov Eurasian National University w Kazachstanie, Balkh State University w Afganistanie oraz Termez State University w Uzbekistanie.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Mediator stały w sprawach pracowniczych, gospodarczych i cywilnych (w tym w konfliktach ponadgranicznych) przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku, Sądzie Okręgowym w Elblągu i Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Współpracuje w zakresie mediacji transgranicznych z uznanymi ekspertami zajmującymi się delegowaniem pracowników do innych państw członkowskich i zatrudnianiem cudzoziemców z państw trzecich.

 

  Wstęp do Kawiarni Naukowej jest wolny.

Współpraca