Aktualności

International School on INtegrated Environmental Studies in the Arctic (INES) with respect to climate changes

Uwaga‼ Aktualizacja‼ COVID-19

W wyniku światowej epidemii koronawirusa zdajemy sobie sprawę, że uniwersytety są zamknięte i wszyscy stoimy przed wyzwaniami, prowadząc nasze regularne działania. Dlatego postanowiliśmy przedłużyć termin nadsyłania zgłoszeń do 29 maja.

Chcielibyśmy osobiście podziękować za wyrozumiałość w obliczu tej trudnej sytuacji. Proszę śledzić stronę ze względu na aktualizacje w harmonogramie wydarzeń!

Rejestracja na międzynarodową szkołę: International School on INtegrated Environmental Studies in the Arctic (INES)
with respect to climate changes już otwarta!
Chcesz dołączyć? Wypełnij formularz na oficjalnej stronie szkoły: http://www.iopan.pl/Ines/registration.html

5-dniowy program odbędzie się w IO PAN od 28 września do 2 października 2020 r. 

Attention‼ Update‼ COVID-19‼

As a result of the worldwide coronavirus outbreak, we realize that universities are closed and we are all facing challenges conducting our regular activities. Therefore, we decided to extend the submission deadline to May 29th.

We would like to personally thank you for your patience under this dificult situation. Please follow the page due to updates in the event schedule!

Registration to International School on INtegrated Environmental Studies in the Arctic (INES)

with respect to climate changes is open now!
Do you want to join? Fill the form on the school official webpage: http://www.iopan.pl/Ines/registration.html

The 5-day program will be held at the IO PAN from 28 September to 2 October 2020.

Współpraca