Aktualności

Spotkania popularnonaukowe - październik, listopad i grudzień

Data: październik, listopad, grudzień 2008r.
Godzina: 18:00
Miejsce: sala wykładowa, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, Sopot

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godzinie 18:00 w sali wykładowej Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

 

 

PAŹDZIERNIK 2008: WYZWANIA NAUKI
21.10.08 dr Borys Wróbel: Sztuczne życie i sztuczna inteligencja
28.10.08 Prof. J. Marcin Węsławski: Mity w nauce i o nauce
  
LISTOPAD 2008: LINGWISTYKA
04.11.08 mgr Dorota Majewicz: Werbalna przemoc wobec dzieci
18.11.08 Prof. Roman Kalisz: Koncepcja semantyki ogólnej: prawda, dobro i piękno
25.11.08 dr Magdalena Bielenia-Grajewska: Rola tłumacza w komunikacji międzykulturowej
  
GRUDZIEŃ 2008: POLITOLOGIA
02.12.08 mgr Bartosz Dwojacki: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego i Środkowego Wschodu w latach 1970-1980
02.12.08 mgr Łukasz Jaskóła : Rola broni nuklearnej w polityce międzynarodowej
09.12.08 mgr Izabela Kotyńska: Rola i miejsce terroryzmu w środkach masowego przekazu
16.12.08 mgr Margot Stańczyk-Minkiewicz: Terroryzm-zagrożenie asymetryczne współczesnego świata

Współpraca