Media

Urodziny Darwina

INFORMACJA PRASOWA SOPOCKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Prawie równo dwieście lat temu - 12 lutego 1809 roku - urodził się Karol Darwin, twórca jednego z najważniejszych dzieł w historii nauki, pracy na miarę prac Mikołaja Kopernika i Izaaka Newtona. W tym dziele, zatytułowanym  "O powstawaniu gatunków", Darwin przedstawił teorię wspólnego pochodzenia wszystkich istot żywych na Ziemi i mechanizm tłumaczący, dlaczego żywe istoty sprawiają wrażenie zaprojektowanych. Ten mechanizm to dobór naturalny, proces dwuetapowy. Po pierwsze, w każdym pokoleniu rodzą się liczne osobniki charakteryzujące się indywidualną zmiennością o podłożu genetycznym. Innymi słowy, osobniki różnią się między sobą, a te różnice są dziedziczne. Po drugie, z tej puli osobników, ze względu na ograniczone zasoby środowiska, przeżywają i wydają potomstwo tylko nieliczne. Są to te osobniki, które dzięki szczególnej kombinacji dziedzicznych cech są najlepiej przystosowane. Jako że potomstwo dziedziczy cechy rodziców, w kolejnych pokoleniach osobniki "radzą sobie" coraz lepiej, co właśnie sprawia, że wydają się zaprojektowane. W czasach Darwina mechanizm dziedziczenia cech był nieznany i teoria wzbudzała wiele kontrowersji. Współczesne odkrycia genetyki pozwalają na wypełnienie tych brakujących szczegółów. Co więcej teoria ewolucji stała się spoiwem wszelkich nauk biologicznych, odegrała ogromną rolę w rozwoju współczesnej medycyny, a także stała się narzędziem w inżynierii, gdzie symulowany w komputerze proces ewolucyjny może być stosowany jako alternatywa dla rozwiązań projektowanych przez człowieka.

 

 

 

Karol Darwin byłby zatem zapewne niezwykle szczęśliwy takim obrotem sprawy i dlatego dwusetlecie jego urodzin Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) planuje uczcic radosnym happeningiem. Impreza odbędzie się w najbliższą środę (11 lutego 2009 r., początek godzina 18:00, wstęp wolny) w sopockim "Klubie Atellier". W organizacji STN wspiera Polskie Towarzystwo Genetyczne, Wydział Biologii UG i Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG.  Happening rozpocznie się od serii krótkich prezentacji na temat roli darwinizmu w biologii i poza biologią  z udziałem pięciu panelistów, reprezentujących zarówno nauki przyrodnicze (Prof. dr hab. Jarosław Marszałek, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG-AMG, Dr hab. Borys Wróbel, Instutut Oceanologii PAN), jak i humanistyczne (Prof. dr hab. Ludwik Kostro, Wydział Nauk Społecznych UG, Dr Jolanta Koszteyn, Instytut Oceanologii PAN, , Dr Beata Williamson, Wydział Filologiczny UG). Prezentacje będą połączone z dyskusją z publicznością i innymi atrakcjami, które obejmą degustację "bulionu pierwotnego", zdmuchnięcie dwustu świeczek i oczywiście konsumpcję urodzinowego tortu. Wydarzenie zatem ma wiec charakter zarówno popularnonaukowy, jak i rozrywkowy - z muzyka na żywo i strojami z epoki.

 

STN wspiera tez organizacyjnie konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych z okazji Dnia Darwina (dokladne informacje: www.dziendarwina.pl).

 

Sopockie Towarzystwo Naukowe (http://stn.edu.pl/) działa od 2007, organizując m.in. cykliczne spotkania popularnonaukowe w Sopocie. W lutym cykl spotkania poświęcone są biologii i genetyce i odbywają się w sopockiej BOOKARNI, "kawiarni z książką" (ul. Haffnera 9, Sopot). Naszymi gośćmi będą:

 

03.02.09, Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn (UG): Choroby genetyczne: mechanizmy i leczenie

10.02.09, Dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz (UG): Terapie fagowe: nowa nadzieja medycyny

17.02.09, Dr Marcin Łoś (UG): Wirusy niszczące procesy przemysłowe

24.02.09,  Prof. dr hab. Ryszard Pawłowski (AMG): Współczesna genetyka sądowa

 

Informacja do pobrania:
 2008-02-infomacjaPrasowaSTN.doc

Współpraca