Media

List otwarty do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego, zapraszający do zademonstrowania swojej skuteczności w obiektywnie skonstruowanym teście

Poniżej odpowiedź Pana Jackowskiego oraz odpowiedź STN.

Przeczytaj także w serwisie badania.net

Do pobrania: List otwarty do jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego.pdf

Sopot, 13 września 2010

Szanowny Pan
Krzysztof Jackowski
Człuchów

 

LIST OTWARTY

Sopockiego Towarzystwa Naukowego dotyczący możliwości jasnowidzenia, zapraszający do zademonstrowania jej w prostym i obiektywnym teście

 

Szanowny Panie,

W związku z Pana licznymi wystąpieniami w mediach, w tym m.in. publicznie ogłoszonym zamiarem pozwania rzecznika Komendy Głównej Policji za uwagi podające w wątpliwość Pana ponadnaturalne zdolności, Sopockie Towarzystwo Naukowe zwraca się do Pana z propozycją obiektywnego testu weryfikującego Pana umiejętność jasnowidzenia. Stoimy na stanowisku, że dopóki możliwość jasnowidzenia nie zostanie potwierdzona obiektywnym testem, angażowanie zasobów w poszukiwania osób w oparciu o współpracę z jasnowidzami nie jest uzasadnione, szczególnie w dobie nowoczesnej medycyny sądowej opierającej się o najnowsze zdobycze nauki. Zastosowanie prostego eksperymentu opartego o rzetelne procedury badawcze będzie najlepszym argumentem za lub przeciw tezom, jakie Pan czy Pana adwersarze reprezentują.

Historia nauki nie zna ani jednego przypadku osoby o zdolności jasnowidzenia, której udałoby się jednoznacznie zademonstrować ją w teście spełniającym rygor metody naukowej. Nie wynika to wcale, jak się często sugeruje, z uprzedzeń i braku otwartości środowisk naukowych. Przeciwnie, obiektywne potwierdzenie istnienia takich umiejętności zrewolucjonizowałoby nasze rozumienie otaczającej nas rzeczywistości i zmusiło do przepisania podręczników fizyki i neurologii. Na przestrzeni minionych 150 lat takich prób przeprowadzono tysiące. Zamiast jednak potwierdzić paranormalną naturę badanych zjawisk, nauczyły nas one wiele o tym, jak łatwo błędy poznawcze, znane dziś w psychologii jako np. efekt potwierdzania czy efekt horoskopowy, sprawiają, że ulegamy złudzeniom. Barwna historia badań nad tym, jak łatwo ulegamy iluzji, jest dokładnie powodem, dla którego podziękowania za pomoc od osób trzecich nie mogą stanowić dowodów paranormalnej natury jasnowidzenia. 

Istotą testów opartych o metodę naukową jest właśnie wyjście z założenia naszej omylności i subiektywizmu, i konstruowanie badania w sposób taki, by ani uprzedzenia badacza, ani chęć potwierdzenia czy obalenia badanej hipotezy nie mogły wpłynąć na wynik. 

Jak można skonstruować takie badanie umiejętności lokalizacji zaginionych osób? Obiektywny test mógłby polegać na przypadkowym rozmieszczeniu w umówionych z Panem miejscach kilku osób, po czym Pan, w oparciu o potrzebne Panu osobiste przedmioty, powiązałby zdjęcia osób z ich miejscami pobytu. Gałąź nauki, jaką jest statystyka, przewiduje skuteczność odgadnięcia przez Pana ich lokalizacji, jeśli zgadywanie oparte będzie wyłącznie o przypadek. Rezultat istotnie lepszy niż wynikający z czystej szansy byłby argumentem za tym, że udało się Panu skutecznie pozyskać użyteczne informacje. Co ważne, skuteczność zgadywania wcale nie musi być równa 100% - jasnowidz będący w stanie przewidzieć wyniki kolejnych rzutów monetą ze średnią skutecznością 51% (gdzie z czystego przypadku wynikałoby 50%), pod warunkiem odpowiednio długiej serii i poprawnie kontrolowanych warunków eksperymentu, wywołałby natychmiastową naukową sensację.

Pragniemy również zwrócić Pana uwagę, że policyjni detektywi na co dzień posługują się wnioskowaniem i zdrowym rozsądkiem w celu wyznaczenia najbardziej prawdopodobnej lokalizacji ukrytego ciała, a ich skuteczność rośnie wraz z każdą rozwiązaną sprawą. Biorąc pod uwagę Pana zaangażowanie w setki z nich, należy się spodziewać, że pewien procent Pana wskazówek będzie trafiony. Jest to jednak w pierwszej kolejności dowodem rozsądku i doświadczenia, a nie jasnowidzenia. 

Mamy nadzieję, że zechce Pan odpowiedzieć pozytywnie na nasze zaproszenie. Ze swojej strony Sopockie Towarzystwo Naukowe zaoferuje Panu ekspertyzę konieczną do przeprowadzenia próby zgodnie z zasadami metody naukowej, w życzliwej i dążącej do obiektywizmu atmosferze. Zwracamy też Pana uwagę na fakt, iż uzyskanie wyniku istotnie lepszego niż wynikałoby z szansy, otworzyłoby Panu drogę do sięgnięcia po ponad 20 nagród za zademonstrowanie zdolności paranormalnych – nagrody, z których część opiewa na kwoty rzędu miliona dolarów, zostały ustanowione przez towarzystwa naukowe na całym świecie. Pomimo tysięcy chętnych i nadzwyczaj prostej konstrukcji testów żaden z badanych nie okazał się jeszcze posiadać paranormalnej zdolności, o której był osobiście przekonany.

Z wyrazami szacunku,
Sopockie Towarzystwo Naukowe 

Poniżej znajduje się nasza korespondencja z panem Jackowskim. Pan Jackowski poprosił mnie o opublikowanie obu wiadomości, które przesłał. 

 

Od: Krzysztof Jackowski
Data: 16 września 2010 11:00
Temat: Odp: list z ofertą obiektywnego testu skuteczności jasnowidzenia

Szanowny Panie.

Dziękuję za niniejszą propozycję z Pana strony.
Wyrażam swoją chęć do takiej próby doświadczenia z moim udziałem.
Niemniej chcę nadmienić, że nie zgadzam się z opinią iż nikt nigdy nie
udowodnił takowych zjawisk w sposób naukowy.
Otóż nie zgodzę się z pańskim stwierdzeniem, że potwierdzenia od osób
trzecich nie są wiarygodne.
Wszak nie o pisma tu chodzi, a o konkretne zdarzenia które zaistniały.
W moich zbiorach dokumentacyjnych posiadam dużą ilość potwierdzeń
prawnych na okoliczność odnalezienia ciał ludzkich.
Zaznaczam, że są to dokumenty policyjne.
Zanim poddam się waszym testom weryfikacyjnym, prosił bym o zbadanie
naukowe w jaki sposób potrafiłem odnaleźć tyle ciał ludzkich i naukowego
ustosunkowania się do tego czego dokonałem przez dwadzieścia lat.
Dopiero po takim badaniu, pragnął bym poddać się proponowanym testom.
Jeżeli Pana środowisko reprezentuje naukę, to bardzo interesowało by
mnie wasze zdanie do tego czego już dokonałem.
Proszę mojej odpowiedzi nie traktować jako jakiś wykręt od Pana
propozycji.
Nie zgadzam się z Pana opinią że prawne potwierdzenia mojej
skuteczności, są niewiarygodne.
Więc proszę o sprawdzenie faktów jakie zaistniały w owych przypadkach.


Od: Michał Joachimczak
Data: 16 września 2010 13:43
Temat: Re: list z ofertą obiektywnego testu skuteczności jasnowidzenia

Szanowny Panie,
 
Dziękuję w imieniu STN za szybką odpowiedź. Ponieważ Pana list
przyszedł na mój osobisty e-mail, prosiłbym tylko potwierdzić, że nie
ma Pan nic przeciwko bym jego treść potraktował jako Pana otwartą
odpowiedź do STN, którą możemy upublicznić. Naturalnie również
odpowiemy na Pańską propozycję.
 
Pozdrawiam,
Michał Joachimczak
Sopockie Towarzystwo Naukowe
http://stn.edu.pl


Od: Krzysztof Jackowski
Data: 16 września 2010 15:43
Temat:

 
Szanowny Panie.
 
Pan chyba nie do końca zrozumiał treść mojej odpowiedzi.
To, że Szanowny Pan ma wątpliwości iż zjawisko jasnowidzenia istnieje,
nie oznacza, że pan ma rację.
W swym liście do mnie proponuje Pan mi jakieś nagrody do zdobycia.
Zarazem bez żadnego zbadania moich dotychczasowych osiągnięć w
dziedzinie kryminalistyki z góry Pan zaznacza, że nie ma to nic
wspólnego z jasnowidzeniem.
Pytam Pana jako Człowieka nauki - Czy jest to zgodne z uczciwym
podejściem do sprawy ?, ja mam wątpliwości.
Jeżeli ma Pan zamiar zbadać moje zdolności nie mam nic przeciw, mało
ego bardzo się z tego cieszę, ale zanim zrobi Pan ze mną testy, musi
Pan zbadać przypadki które dokonałem w swym życiu.
Moja dwudziestoletnia praktyka jest udokumentowana i to jest
niepodważalny dowód częstej skuteczności i autentyczności tego co
potrafię.
Pan mi zarzucił przypadkowość trafień, ja się z tym nie zgadzam i
proponuję publiczną weryfikację faktów które dokonałem.
Jasnowidzenie to nie kuglarskie sztuczki, a możliwość w psychice każdego
Człowieka.
bardzo proszę o ustosunkowanie się publiczne do mojej propozycji.
Ja deklaruje,że udostępnię Panu wszelką dokumentacje którą posiadam.
nie przyjmuje do wiadomości, ewentualnych Pana sugestii typu : - Po co
badać te osiągnięcia jak można zrobić test.
Otóż takie słowa uznam za igniorancję tego co w swym życiu ciężką pracą
osiągnąłem.
Jeżeli zgodzi się Pan na zbadanie jasnowidzenia w taki sposób uznam
pańskie podejście do spraw za poważne.
Natomiast, jeżeli dalej publicznie będzie mnie Pan nawoływał do sztuczek
ignorując dowody które posiadam wówczas uznam, że całą sprawę trktuje
Pan jako zabawę.
Jako Człowiekowi nauki, za którego Pan się podaje  nie wolno Panu
oceniać coś z góry, bez zbadania sprawy, a tak Pan potraktował całą moją
przeszłość.
 
Proszę o publiczną publikacię tego listu na stronie oficjalnej
 
      Z poważaniem
      Krzysztof Jackowski 


Odpowiedź STN przesłana e-mailem 17 września 2010:

 

Szanowny Panie,

Dziękujemy Panu za szybką odpowiedź. Mamy świadomość, że posiada Pan liczne pisemne podziękowania za pomoc w rozwiązaniu wielu spraw. Powodem, dla którego nie mogą być one traktowane jako jednoznaczny dowód paranormalnej natury Pana umiejętności jest to, że trzeba je zestawić ze wszystkimi sytuacjami w których pańskie wizje okazały się być nietrafne lub zbyt ogólne, by wnieść istotne informacje do śledztwa. Do pełni tych informacji nigdy nie uzyskamy dostępu, ale stanowisko Komendy Głównej Policji, jak i historia badań analogicznych przypadków zobowiązują nas do sceptycyzmu.

Nauka zobowiązuje nas jednak również do otwartości i tak się składa, że istnieją obiektywne metody na zbadanie skuteczności jasnowidzenia. Nasza oferta stanowi dla Pana szansę zademonstrowania jej w kontrolowanych warunkach, w sposób, który wytrąciłyby argumenty z rąk Pana oponentów, nie wymagając przy tym wcale wiele z Pana strony. 

Oferta pozostanie aktualna na stronie Towarzystwa, w proponowanej przez nas formie. Prosimy o kontakt, jeśli będzie Pan zainteresowany potwierdzeniem skuteczności jasnowidzenia w takim właśnie teście.

 

Z poważaniem,
Sopockie Towarzystwo Naukowe

Współpraca