O nas

         Sopockie Towarzystwo Naukowe (http://stn.edu.pl) rozpoczęło swoja działalność w roku 2007 i zrzesza obecnie 50 członków. Statutowym celem działalności STN jest upowszechnianie wiedzy naukowej różnych dyscyplin, w jak najszerszych kręgach społecznych. Realizując cel upowszechniania wiedzy naukowej od lat wspieramy inicjatywy badawcze i proces interaktywnego komunikowania ich rezultatów na potrzeby lokalnej społeczności. Dostosowując strategie edukacyjne i środki przekazu do potrzeb odbiorców, aktywizujemy życie naukowe regionu i społeczności lokalnej. Historia dotychczasowej działalności popularyzacyjnej STN zawiera między innymi organizację ponad stu spotkań popularnonaukowych w sopockiej kawiarni z książką „Bookarnia”, w ramach których zapraszamy znanych naukowców do przybliżania laikom zagadnień naukowych w formule popołudniowych mini-wykładów przy kawie.

    Szczególnie silnie dbamy o interdyscyplinarny charakter cyklicznych spotkań. Zorganizowaliśmy spotkania m.in. z zakresu robotyki ("Modelowanie indywiduowe i sztuczne życie", prof.Wojciech Jędruch), biologii ("Rozwiązywanie problemów technicznych metodami ewolucyjnymi", prof. Z. Kowalczuk), medycyny ("Terapie fagowe: nowa nadzieja medycyny", prof. A. Szalewska-Pałasz), czy genetyki ("Współczesna genetyka sądowa", prof. R. Pawłowski).

    Popularyzujemy naukę jako metodę zdobywania wiedzy o otaczającym nas świecie. Organizowane spotkania często mają wzbudzić w słuchaczach krytyczne myślenie i sceptycyzm. Poruszamy ważne i trudne zagadnienia związane ze stykiem nauki, wierzeń społecznych i raportowania badań naukowych w mediach ("Magia homeopatii", dr inż. M.Joachimczak, "Dlaczego ludzie wierzą w rzeczy, które nie istnieją", dr M. Parzuchowski). We współpracy z redakcją badania.net wystosowaliśmy i spopularyzowaliśmy ofertę obiektywnego testu jasnowidzenia „Jak zbadać jasnowidza?”, która miała stanowić przeciwwagę dla bezkrytycznego raportowania sukcesów jasnowidzów w mediach.

   W obliczu trwających w mediach kontrowersji przedstawialiśmy naukowy punkt widzenia w kwestii globalnego ocieplenia (Globalne ocieplenie czy oziębienie? - prof. J. Piskozub), dopalaczy (Narkotyki i dopalacze - czy jest szansa na uwolnienie się od nich, prof. A. Kołodziejczyk) oraz kwestii związanych z tożsamością płci (Ile chemii w miłości - skąd się biorą męskie kobiety i zniewieścieli mężczyźni - prof. A.Kołodziejczyk).

    Ważną rolę w naszej działalności popularyzatorskiej odgrywają również wydarzenia cykliczne: co roku świętujemy dzień urodzin Karola Darwina i Dzień Kobiet w nauce. Z tej okazji zorganizowaliśmy cykl wykładów (Kobiety w filozofii, dr A. Kruss; Kobiety w nauce, prof. T. Zieliński; Feminizm i ewolucja mężczyzny dr E. Gutowska - Kozielska; Czy teoria feministyczna ma coś do powiedzenia nauce? dr M.Bokiniec), a także większe imprezy ocharakterze happeningowym - “Być kobietą w PRL (2012)”, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Wojciecha Fułka pt. Kurort w cieniu PRL-u, obejrzeć film Jerzego Hoffmana „Sopot 1957”, dowiedzieć się, jak w tamtych czasach wyglądała „kobieta aktywna”, wziąć udział w konkursie na najlepszy strój, a także skosztować „zupy z epoki”. Happening "Gdzie Diabeł nie może…(2013)" zorganizowaliśmy prezentując etnograficzne dokonania trzech wybitnych polskich podróżniczek.

    Spotkania urodzinowe Darwina to serie krótkich prezentacji na temat roli darwinizmu w biologii, z udziałem specjalistów reprezentujących zarówno nauki przyrodnicze, jak i humanistyczne, bądź dyskusje panelowe ekspertów.

    Celem jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych w powiązaniu z naukami humanistycznymi i sztuką. Staramy się, aby krótkie prelekcje miały interdyscyplinarny charakter. Dyskusje dotyczą pytania, czy teoria ewolucji może być ideą spajającą nauki przyrodnicze i społeczne, czy zmienia nasze spojrzenie na świat i miejsce w nim człowieka oraz jakie znaczenie ma wiedza z zakresu nauk przyrodniczych dla codziennego życia. Staramy się co roku urozmaicać zarówno treści jak i formę, a elementem wiążącym w kolejnych latach jest konsumpcja urodzinowego tortu.

    Co roku Sopockie Towarzystwo Naukowe bierze również udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki, w trakcie którego przedstawiamy wyniki badań naukowych w atrakcyjnej, multimedialnej formie. Tradycyjne wykłady zastępujemy krótkimi prezentacjami połączonymi z żywą dyskusją ze słuchaczami, pokazem sprzętu badawczego i podkreśleniem znaczenia i wykorzystania wyników pomiarów. Podczas Sopockiego Dnia Nauki oraz Sopockiej Nocy Nauki zorganizowaliśmy imprezę Starcia Ekspertów. W ramach tego wieczoru zaproponowaliśmy widowisko multimedialne (wraz z Kołem Naukowym Club de Español Uniwersytetu Gdańskiego) oraz cykl debat i prezentacji dotyczących kontrowersji związanych z organizmami genetycznie modyfikowanymi, zmianami klimatycznymi oraz kwestiami dotyczącymi roli oraz postrzegania naukowców we współczesnym społeczeństwie mediach i pop kulturze. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach umowy dotacji nr WFOŚ/D/629/68/2009.

    Co najmniej dwa razy w roku organizujemy większe wydarzenia kulturalne i popularnonaukowe, jak np.: Dzień Tolkienowski, poświęcony twórczości Tolkiena. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także imprezy: Nie Straszna Impreza dedykowana tematyce zabobonów, tradycji i naukowej interpretacji zjawski paranormalnych, Impreza Polarna, przybliżająca uczestnikom problematykę badania Arktyki podczas spotkania ze zdobywcą obydwóch biegunów Wojtkiem Moskalem.

    Pod koniec 2012 roku z okazji nadchodzącego końca świata (zgodnie z interpretacjami rzekomych obliczeń kalendarzaMajów) zorganizowaliśmy imprezę Apocalypse! How? . Zaproszeni goście opowiadali o naukowych i kulturowych aspektach końca świata. W programie znalazły się następujące wykłady:

    Krótka historia końców świata (mgr Bogna Strona Pazderska, Centrum Astronomii UMK); Świat na krawędzi - (prof. Tymon Zieliński, IO PAN); Wszechświat chce Cięzabić: astronomiczne wizje końca świata (mgr Bogna Pazderska, Centrum Astronomii UMK), Praktycznie rady i porady, czyli jak zarobić na końcu świata - (dr Agata Dragan, IO PAN).Uczestnicy spotkania mogli także wziąć udział w „ostatniej wieczerzy” oraz w konkursie na najlepszy strój. 

Współpraca