Składki

Członkowie zwyczajni płacą składki w wysokości 60 zł rocznie, studenci oraz doktoranci 30 zł rocznie. Konieczne jest przy tym udokumentowanie statusu studenta lub doktoranta Skarbnikowi odpowiednim zaświadczeniem. Członkowie seniorzy oraz członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek.

Składki członkowskie można wpłacać bezpośrednio Skarbnikowi 

 

lub na rachunek:

Volkswagen Bank direct

36 2130 0004 2001 0475 1384 0001

Sopockie Towarzystwo Naukowe

ul. Powstańców Warszawy 55

81-712 Sopot

Współpraca